Yazarlar

Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası Kitabından 16 Adet Kitap Alıntılarını Sizler Için Derledik

Ferdi ve Şürekası  kitap alıntıları

Fakat aşk havaya benzer, hep genişlemeye eğilimlidir.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil en sevilen kitap alıntıları

Dünyada serveti saadet için kullanırlar ama saadet servet için feda edilmez.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil Ferdi ve Şürekası kitap alıntıları

İnsan talihsizliğinin, saadetinin yaratıcısıdır.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil en sevilen kitap alıntıları

Şimdi hayat, büyük, karanlık bir ufuk üzerine karların aralıksız düşüşü!
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil en sevilen kitap alıntıları

Fakat ne yazık ki! Dünyada parayla satın alınamayacak bir şey varsa o da kalptir!
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil  kitap alıntıları

insanın kalbinde gizli duran bazı hisler vardır ki kendilerine benzer bir hisse tesadüf eder etmez meydana çıkar
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Ferdi ve Şürekası kitap alıntıları

Bir yeisin ortaya çıkması, mutlaka bir ümidin doğmasını icap eder. Denebilir ki yeis ve ümit ikizdir.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Ferdi ve Şürekası kitap alıntıları

Yeislerimiz, hayatımızın baharının karanlık bulutları ise gözyaşlarımız, güneşin doğuşunu müjdeleyen yağmurlar gibidir.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil  kitap alıntıları

Seni seviyorum, seni seviyorum!
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil en sevilen kitap alıntıları

paranın her şey, her şeyin hiç olduğuna inanmış bir adamdır
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil en sevilen kitap alıntıları

Fakat heyhat! Dünyada parayla satın alınamayacak bir şey varsa o da kalptir!
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürek\U00e2sı

Ferdi ve Şürekası  kitap alıntıları

Aşkta mutluluk aramak, şarapta neşe aramaya benzer, sarhoşluk tadı uçtuktan sonra ruhta acı bir uyuşukluk bırakır.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil Ferdi ve Şürek\u00e2sı kitap alıntıları

Fakat heyhat! Dünyada parayla satın alınamayacak bir şey varsa o da kalptir!
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürek\U00e2sı

Halid Ziya Uşaklıgil  kitap alıntıları

İnsan, ağladıktan sonra kalbini, yağmurlarını dökmüş bir sema kadar saf bulur.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Ferdi ve Şürekası kitap alıntıları

Muhakkak bir şey vardır ki cinnete (deliliğe) rakam kadar yardım edecek bir şey olamaz.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası

Halid Ziya Uşaklıgil en sevilen kitap alıntıları

Felaketin öncü duyguları kadar kalp için açık bir dil olamaz.
Halid Ziya Uşaklıgil – Ferdi Ve Şürekası