Yazarlar

Karl Marx – Komünist Manifesto Kitabından 9 Adet Kitap Alıntılarını Sizler Için Derledik

Karl Marx Komünist Manifesto kitap alıntıları

Egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresin.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx en sevilen kitap alıntıları

Hiç kuşku yok ki, her ülkenin proletaryası her şeyden önce kendi burjuvasiyle hesaplaşmak zorundadır.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx en sevilen kitap alıntıları

Komünizmin ayrıt edici özelliği, genel olarak mülkiyete son vermek değil, burjuva mülkiyetine son vermektir.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx en sevilen kitap alıntıları

Siyasal iktidar denen şey, bir sınıfın başka bir sınıfı ezmekte kullandığı örgütlü güçten başka birşey değildir!
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx Komünist Manifesto kitap alıntıları

Ezenler ile ezilenler sürekli karşı karşıya gelmişler
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx Komünist Manifesto kitap alıntıları

Komünistlerin, bir bütün olarak proleteryanın çıkarlarından ayrı ve farklı çıkarları yoktur.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx en sevilen kitap alıntıları

Ama her sınıf savaşımı siyasal bir savaşımdır.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx  kitap alıntıları

Kaldı ki, tüm toplum biçimlerinde ortak olan özgürlük, adalet vb.gibi ölümsüz doğrular vardır.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx Komünist Manifesto kitap alıntıları

Sözün kısası, Komünistler her yerde bugünkü toplumsal ve siyasal düzene karşı her devrimci hareketi destekler.
Karl Marx – Komünist Manifesto