Yazarlar

Karl Marx – Komünist Manifesto Kitap Alıntıları

Karl Marx  kitap alıntıları

İnsanlık tarihinin ortak noktası, çalışanların hep yoksul olması, çalışmayanların zenginleşmesidir.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx  kitap alıntıları

Hepiniz farkındasınız; Para da toprak da kanun da fikir de din de bu ülkede her şey sermayedarlara hizmet ediyor.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx kitap alıntıları

Düşmanı tanıyıp kendini tanırsın yol kendiliğinden açılır
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx  kitap alıntıları

Kapitalist toplum rekabet toplumudur. Zayıf tüccar ve sanayiciler yok olurlar.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx kitap alıntıları

Kapitalist toplumda işçiler sermayedarların karını üreten dişliler olarak ezilmekteler.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx en sevilen kitap alıntıları

Düşmanı tanıyıp kendini tanırsan yol kendiliğinden açılır
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx Komünist Manifesto kitap alıntıları

İnsanlık tarihin ortak noktası, çalışanların hep yoksul olması, çalışmayanların zenginleşmesidir.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx en sevilen kitap alıntıları

Kapitalist sistem kendi gelişmesi yoluyla kendi mezar kazıcılarını da üretir
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx  kitap alıntıları

Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şey yoktur.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Komünist Manifesto kitap alıntıları

Siyasi iktidar bir sınıfın diğer bir sınıfı ezmek için kullandığı örgütlü şiddettir
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx en sevilen kitap alıntıları

Kapitalist toplum ne kadar gelişirse işçi sınıfı da pazarda rekabet koşullarına o kadar maruz kalır.
Karl Marx – Komünist Manifesto

Karl Marx en sevilen kitap alıntıları

Ülkeyi elinde tutan sermayedarlar olduğundan devlet zenginlerin sözünden çıkmaz
Karl Marx – Komünist Manifesto